Temel İlkeleri kuş biti ilaçlama

Bitlerle kar?? kar??tya mütebaki zevat evet kendi yöntemleriyle kurtulmaya çdüzen???rlar ya da bu ahac?k yeteri derece görgü sahibi olamayan merdiven madun? ki?ilerden koltuk almay? tercih ederler.Bit ve pire gibi d?? parazitlerde ku?un temizli?i denli kullan?lan alet ve ekipmanlar?n temizli?i de nispeten önemlidir. Kafesi, kafes içerisinde

read more